Jernbelastning

Indikasjoner
Terapisvikt ved peroral jernbehandling av jernmangelanemi.

Prøvetakingsrutiner
Serumrør med gel.
Rekvirenten må selv administrere jerninntaket. Unilabs prøvetakingsstasjoner kan utføre prøvetakingene.
Eventuell jernmedikasjon seponeres 3-4 dager før undersøkelsen. Pasienten møter fastende om morgenen. Det tas først en blodprøve («null-prøven”). Pasienten tar så peroralt 100-135 mg jern i form av en ferro (Fe++) – forbindelse, for eksempel ferrosulfat eller ferrofumarat sammen med et glass vann. Etter to timer tas ny prøve. Pasienten kan drikke vann, men skal fortsatt være fastende til to-timersprøven er tatt.

Referanseområder
Tabellen nedenfor er veiledende for sammenhengen mellom økningen av s-jern fra nullprøven til 2-timers-prøven for ulike s-ferritin-konsentrasjoner ved normal peroral jernabsorpsjon:
S-ferritin              Økning av s-jern i 2-timers-prøve
<  20 μg/L:                           > 18 µmol/L
20-60 µg/L:                         >10 µmol/L
>60 µg/L:                             > 3 µmol/L

Tolkning
Ingen eller lav økning i transferrinmetningen sees ved redusert eller opphevet jernabsorpsjon. Jernabsorpsjonen hemmes av akuttfasereaksjon og aktiv, kronisk inflammasjon som derfor vil kunne gi falskt lav jernbelastningstest. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.