Kadmium (B-Kadmium)

 

– Cd, cadmium

Indikasjoner
Mistanke om akutt eller kronisk kadmium-forgiftning, for eksempel ved tubulær proteinuri.

Prøvetaking
EDTA-blod.

Referanseområder
< 20,0 nmol/L

Tolkning
Forhøyede verdier tyder på kadmiumforgiftning. Som mål på kronisk eksposisjon er utskillelse i urinen best. Røykere har høyere verdier i blod enn ikke-røykere. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Madrid. Laboratoriet er sertifisert i henhold til ISO 9001 av Bureau Veritas, Spania. Analysen er ikke akkreditert.

Stikkord: ,