Kalium (P-Kalium)

– K, potassiumTEST296 logo

NLK-kode
NPU03230

Indikasjoner
Rutineprøve ved alle typer av vann/elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser. Utredning ved hypertensjon og nyresvikt. Kontroll av diuretikabehandling.

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Unngå bruk av stase. Serum bør skilles fra blodlegemene innen 1 time etter prøvetaking. Unngå hemolyse.

Referanseområde
3,6 -5,0 mmol/L
The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84, modifisert.
Barn kan normalt ha litt høyere eller litt lavere verdier.

Tolkning
Stase, bruk av muskelpumpen, hemolyse, svær trombocytose og uttalt leukocytose gir falskt høye verdier. Hvis prøvematerialet (serum eller plasma) blir stående for lenge i kontakt med blodlegemene får vi også falskt høye verdier. Hyperkalemi sees ved oligurisk nyresvikt, bruk av kaliumsparende diuretika, Addisons sykdom, acidoser, generell hypoksi og intravasal hemolyse. Hypokalemi sees ved økt tap fra mage-tarm-kanalen, diuretikabruk, syre/base-forstyrrelser og magnesiummangel. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,