Kalium i urin (U-Kalium)

– K, potassium, U-Kalium, urin KaliumTEST296 logo

Indikasjoner
Supplement til bestemmelse av s-Kalium.

Prøvetaking
2 mL spoturin.

Referanseområde
10 – 150 mmol/L
U-kreatinin analyseres i samme prøve som mål på urinens konsentrasjonsgrad.

Tolkning
Høye verdier ses ved insulinmangel, metabolsk alkalose, Cushings sundrom, hyperaldosteronisme mv. Lave verdier ses ved oppkast, diare, kaliumsparende diuretika mv.

Stikkord: , , , ,