Kalium i døgnurin (U-Kalium pr. døgn)

– K, potassium, U-Kalium/d, døgnurin KaliumTEST296 logo

Indikasjon
Utredning av hypokalemi.

Prøvetaking
2 mL av en godt blandet døgnurin. Døgndiuresen må oppgis! Pasienten må instrueres om korrekt samling av døgnurin.

Referanseområde
30 – 130 mmol/døgn
Utskillelsen av kalium er svært kostavhengig.

Tolkning
Ved kaliummangel kan døgnurin-kalium bli redusert til 15-25 mmol/døgn ved moderat, og 5-15 mmol/døgn ved alvorlig mangel, men først etter 1-2 uker. Lav s-kalium med lav døgnurin-kalium tyder på ekstrarenalt kaliumtap eller mangelfull tilførsel. Langvarig lav s-kalium med normal døgnurin-kalium tyder på renalt tap som årsak til hypokalemien.

Stikkord: , , , , ,