Kalsium i urin (U-Kalsium)


TEST296 logo  

Indikasjoner
Utredning av urolithiasis. Skille mellom familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi og primær hyperparatyreoidisme.

Prøvetaking
2 mL spoturin.

Referanseområde
Ikke etablert.

Kommentarer til referanseområdet:
Utskillelsen av kalsium i urin er svært kostavhengig. – Resultatet vurderes mot estimert område (0,5 – 5,5) mmol/L. U-kreatinin analyseres i samme prøve som mål på urinens konsentrasjonsgrad.

Tolkning
Hyperkalsuri forekommer ved de fleste former for hyperkalsemi, uavhengig om denne skyldes økt parathormon-aktivitet eller ikke. Hypokalsuri ses ved hypokalsemi og ved familiær hypokalsurisk hyperkalsemi. Til å påvise nedsatt kalsium i kroppen, er døgnutskillelsen av kalsium mer presis.

Stikkord: ,