Klorid (P-Klorid)

– Cl, chloride, klorTEST296 logo

Indikasjoner
Utredning av syre/base-forstyrrelser. Beregning av anion-gap.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
97 – 110 mmol/L

Tolkning
Forhøyede verdier sees ved metabolske acidoser og dehydrering. Lave verdier sees ved metabolsk acidose, respiratoriek acidose og kloridtap.

Stikkord: , , , , ,