Kobber (P-Kobber)

Cu, kopper, copper

Indikasjoner
Mistanke om Wilsons sykdom (gir kobberintoksikasjon) eller Menkes syndrom (gir kobbermangel). Mistanke om kobberforgiftning eller -mangel.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
11,0 – 25,0 µmol/l
Serumkonsentrasjonen stiger under svangerskap og ved bruk av p-piller.

Tolkning
For å anslå kobberstatus bør man måle serumkonsentrasjonen av både kobber og ceruloplasmin. Ceruloplasmin er et akuttfaseprotein, ved akuttfasereaksjoner vil også serum kobber være forhøyet. Høye verdier sees ved kobberforgiftning, gallestase, akuttfasereaksjon, graviditet eller bruk av østrogenholdige medikamenter. Lave verdier sees ved Wilsons sykdom og ved kobbermangel, f. eks. ved ernæringssvikt, malabsorpsjon, ved Menkes syndrom og ved høyt inntak av sink.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Madrid. Laboratoriet er sertifisert i henhold til ISO 9001 av Bureau Veritas, Spania. Analysen er ikke akkreditert.

Stikkord: , ,