Kolesterol, total (P-Kolesterol)

– Kolesterol, total-kolesterolTEST296 logo

NLK-kode
NPU01566

Indikasjoner
Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom. Kontroll av kjent hyperkolesterolemi.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner og menn:
18-29 år: 2,9 – 6,1 mmol/L
30-49 år: 3,3 – 6,9 mmol/L
>49 år: 3,9 – 7,8 mmol/L
Referansegrensene er hentet fra The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84.

Tolkning
Risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom hos menn og kvinner øker eksponensielt med økende s-kolesterol over ca. 5 mmol/L. Flere hyperlipoproteinemier kan gi høyt s-kolesterol, særlig familiær hyperkolesterolemi. Lavt s-kolesterol kan sees bl.a. ved alvorlig leverskade og hypertyreose. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,