Kolesterol, total (P-Kolesterol)

– Kolesterol, total-kolesterolTEST296 logo

Indikasjoner
Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom. Kontroll av kjent hyperkolesterolemi.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner og menn:
18-29 år:  2,9 – 6,1 mmol/L
30-49 år: 3,3 – 6,9 mmol/L
>49 år:     3,9 – 7,8 mmol/L
0 – 14 dager:    1,1 – 3,2 mmol/L
15 dager – 1 år: 1,7 – 6,1 mmol/L
1 – 17 år:            2,9 – 5,4 mmol/L

Tolkning
Risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom hos menn og kvinner øker eksponensielt med økende s-kolesterol over ca. 5 mmol/L. Flere hyperlipoproteinemier kan gi høyt s-kolesterol, særlig familiær hyperkolesterolemi. Lavt s-kolesterol kan sees bl.a. ved alvorlig leverskade og hypertyreose. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,