Kreatinin (P-Kreatinin)

NLK-kodeTEST296 logo
NPU04998

Indikasjoner
Screeningtest for nyrefunksjon. Kontroll av pasienter med kjent nyresykdom. Estimert GFR rapporteres alltid når kreatinin er analysert.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner:
≥18 år: 45 – 90 µmol/L

Barn (Kvinner):
0 – 14 dager: 28 – 81 µmol/L
15 dgr. – <6 md.: 9 – 32 µmol/L
6 md. <2 år: 18 – 48 µmol/L
2 – <6 år: 22 – 53 µmol/L
6 – <11 år: 31 – 70 µmol/L
11 – <15 år: 36 – 70 µmol/L
15 – 17 år: 49 – 86 µmol/L

Menn:
≥ 18 år: 60 – 105 µmol/L

Barn (Menn):
0 – 14 dager: 28 – 81 µmol/L
15 dgr. – <6 md.: 9 – 32 µmol/L
6 md. <2 år: 18 – 48 µmol/L
2 – <6 år: 22 – 53 µmol/L
6 – <11 år: 31 – 76 µmol/L
11 – <15 år: 44 – 90 µmol/L
15 – 17 år: 55 – 106 µmol/L

Referanseområdene for voksne er hentet fra:
– The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84, samt endring Scand J Clin Invest 2004; 64: 439 – 442.

Tolkning
Kreatininkonsentrasjonen er sterkt avhengig av muskelmasse og væskebalanse. Forhøyede verdier sees ved nyresykdommer, postrenale avløpshindringer, ved dehydrering og etter inntak av større mengder, især kokt, kjøtt. Lave verdier sees ved malnutrisjon og muskelatrofi. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.