Kreatinin (P-Kreatinin)

TEST296 logoIndikasjoner
Screeningtest for nyrefunksjon. Kontroll av pasienter med kjent nyresykdom. Estimert GFR  basert på kreatininverdi, alder og kjønn rapporteres når pasienten er >18 år.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Kvinner:
≥18 år: 45 – 90 µmol/L

Barn (Kvinner):
0 – 14 dager: 28 – 81 µmol/L
15 dgr. – <6 md.: 9 – 32 µmol/L
6 md. <2 år: 18 – 48 µmol/L
2 – <6 år: 22 – 53 µmol/L
6 – <11 år: 31 – 70 µmol/L
11 – <15 år: 36 – 70 µmol/L
15 – 17 år: 49 – 86 µmol/L

Menn:
≥ 18 år: 60 – 105 µmol/L

Barn (Menn):
0 – 14 dager: 28 – 81 µmol/L
15 dgr. – <6 md.: 9 – 32 µmol/L
6 md. <2 år: 18 – 48 µmol/L
2 – <6 år: 22 – 53 µmol/L
6 – <11 år: 31 – 76 µmol/L
11 – <15 år: 44 – 90 µmol/L
15 – 17 år: 55 – 106 µmol/L

Resultater over 400 µmol/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Kreatininkonsentrasjonen er sterkt avhengig av muskelmasse og væskebalanse. Forhøyede verdier sees ved nyresykdommer, postrenale avløpshindringer, ved dehydrering og etter inntak av større mengder, især kokt, kjøtt. Lave verdier sees ved malnutrisjon og muskelatrofi. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.