Kvikksølv (B-Kvikksølv)

– Hg

Indikasjoner
Mistanke om forgiftning med organiske kvikksølvforbindelser, spesielt ved mistanke om metylkvikksølvforgiftning.

Prøvetaking
EDTA-blod.

Referanseområde
<50 nmol/L

Tolkning
Høye verdier kan sees ved kvikksølveksponering og ved kvikksølvforgiftning. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Madrid. Laboratoriet er sertifisert i henhold til ISO 9001 av Bureau Veritas, Spania. Analysen er ikke akkreditert.

Stikkord: