LD (P-LD)

– Laktatdehydrogenase, LDHTEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om hemolyse/ineffektiv erytropiese og for å vurdere graden av hemolyse. LD brukes som prognostikum og for å følge sykdomsutviklingen ved maligne sykdommer, spesielt innen hematologisk onkologi.

Prøvetaking
Serumrør med gel. Prøven bør oppbevares ved værelsestemperatur. LD er følsom for hemolyse.

Referanseområder
0 – 12 dgr:   178 – 629 U/L
1 – 12 mndr: 129 – 376 U/L
1 – 13 år:       129 – 286 U/L
14 – 17 år:     117 – 217 U/L
18- 69 år:     105– 205 U/L
> 69 år:        115– 255 U/L

Tolkning
Laktatdehydrogenase (LD) finnes i cytoplasma i alle kroppens celler og er derfor en uspesifikk indikator på celleskade. Høye verdier kan sees ved en rekke, især hematologiske tilstander. LD brukes som tumormarkør til å følge effekten av behandling. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,