LDL-kolesterol (P-LDL-kolesterol)

Low density lipoprotein-kolesterolTEST296 logo

Indikasjoner
Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom, spesielt hvis s-kolesterol er forhøyet.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
18-29 år:  1,2 – 4,3 mmol/L
30-49 år: 1,4 – 4,7 mmol/L
>49 år:     2,0 – 5,3 mmol/L
0 – 12 md.:            0,6 – 2,9 mmol/L
1 – 14 år:                1,0 – 3,4 mmol/L
Jenter 15 – 18 år: 1,2 – 3,6 mmol/L
Gutter 15 – 18 år: 1,2 – 3,0 mmol/L

Tolkning
Risikoen for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom øker hvis s-LDL-kolesterol er over 3 mmol/L. Lave verdier kan sees bl.a. ved alvorlig leverskade og hypertyreose. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: