Legionella – Dyrkning

Indikasjon
Mistanke om Legionella pneumoni eller Pontiac feber.

Se Legionellose FHI

 

Kliniske opplysninger
Oppgi alle relevante kliniske opplysninger.

Prøvetakingsutstyr
– Copan®Transportmedium sort kork (tykk pensel)
– Steril universalcontainer til flytende prøvemateriale
_MG_1105 _MG_1102

Prøvetaking 
Prøvemateriale
– Ekspektorat, bronkial skyllevæske, indusert sputum
– Halspensel er uegnet til legionella dyrkning på grunn av dårlig sensitivitet.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Prøven pakkes i transportboks eller transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig. For lang transporttid kan påvirke resultatet.

Svartid
7 -10 dager. Legionella sp er langsomtvoksende bakterie.

Besvarelse / tolkning
Prøver med funn av Legionella besvares med bakterienavn. Resistensbestemmelse utføres ikke, men
kommentar angående behandling følger svaret

Funn av Legionella er meldepliktig til MSIS.

Stikkord: , , , , ,