Leukocytter (B-Leukocytter)

– LPK, leukocytt-partikkelkonsentrasjon, hvite blodlegemerTEST296 logo

Indikasjoner
Utredning og kontroll av infeksjoner, leukemier og tilstander med beinmargshemning, for eksempel ved bruk av cytostatika. Se også Differensialtelling av leukocytter, maskinell.

Prøvetaking
EDTA-blod.
Pasienten bør unngå fysiske anstrengelser og stress før prøvetakingen.

Referanseområde
0 – 1 mnd:       5,0 – 20,0 ∙ 10^9/L
1 – 4 mnd:       6,0 – 18,0 ∙ 10^9/L
4 mnd – 4 år:  6,0 – 15,0 ∙ 10^9/L
4 – 8 år:           4,5 – 14,5 ∙ 10^9/L
8 – 12 år:         4,0 – 12,0 ∙ 10^9/L
12 – 18 år:        4,0 – 10,0 ∙ 10^9/L
>18 År:            3,5 – 11,0 • 10^9/L

Resultater under 1,5 ∙ 10^9/L og over 50 ∙ 10^9/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Høye verdier sees ved inflammasjoner (for eksempel infeksjoner) og leukemier. Lave verdier sees ved beinmargsdepresjon, maligne prosesser i beinmarg og sepsis. Ved leukopeni er det nøytropenien som har størst klinisk betydning. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,