Leukocytter (B-Leukocytter)

– LPK, leukocytt-partikkelkonsentrasjon, hvite blodlegemerTEST296 logo

NLK-kode
NPU02593

Indikasjoner
Utredning og kontroll av infeksjoner, leukemier og tilstander med beinmargshemning, for eksempel ved bruk av cytostatika. Se også Differensialtelling av leukocytter, maskinell.

Prøvetaking
EDTA-blod.
Pasienten bør unngå fysiske anstrengelser og stress før prøvetakingen.

Referanseområde
0 – 1 mnd:       5,0 – 20,0 ∙ 10^9/L
1 – 4 mnd:       6,0 – 18,0 ∙ 10^9/L
4 mnd – 4 år:  6,0 – 15,0 ∙ 10^9/L
4 – 8 år:           4,5 – 14,5 ∙ 10^9/L
8 – 12 år:         4,0 – 12,0 ∙ 10^9/L
12 – 18 år:        4,0 – 10,0 ∙ 10^9/L
>18 År:            3,5 – 11,0 • 10^9/L
Referanseområdet for voksne er hentet fra Nordin G, Mårtensson A, Sworlin B et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell counts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest 2004;64:385–98, modifisert. Referansområdene for barn er hentet fra Soldin J et al. Pediatric Ref Intervals. AACC Press 2007, 6th Edition.

Tolkning
Høye verdier sees ved inflammasjoner (for eksempel infeksjoner) og leukemier. Lave verdier sees ved beinmargsdepresjon, maligne prosesser i beinmarg og sepsis. Ved leukopeni er det nøytropenien som har størst klinisk betydning. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,