Lipase (P-Lipase)


TEST296 logo

Indikasjoner
Supplement til amylase ved mistanke om pankreatitt.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
12 – 53 U/L

Tolkning
Svært høye verdier sees ved akutt pankreatitt. Moderat høye verdier (inntil 5 ganger øvre referansegrense) kan sees hos alkoholikere (uten pankreatitt) og hos noen pasienter med kronisk pankreatitt. Lave verdier kan sees ved cystisk fibrose og i noen tilfeller av kronisk pankreatitt i rolig fase. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi