Lp(a) (P-LP(a))

– Lipoprotein (a)TEST296 logo

Indikasjoner
Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom. Lipoprotein (a) er en selvstendig risikofaktor for utvikling av arteriosklerotisk hjerte-karsykdom.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 300 mg/L

Tolkning
Verdier over 500 mg/L gir økt risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom. Hvis P-LP(a) er høy, bør behandlingen ta sikte på å redusere eventuelle andre risikofaktorer.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Stikkord: