Lp(a) (P-LP(a))

– Lipoprotein (a)TEST296 logo

NLK-kode
NPU19840

Indikasjoner
Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom. Lipoprotein (a) er en selvstendig risikofaktor for utvikling av arteriosklerotisk hjerte-karsykdom.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 300 mg/L
Referanseområdet hhv. cut-off grensen er hentet fra Marcovina SM, Koschinsky ML, Albers JJ, Skarlatos S. Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute Workshop on Lipoprotein(a) and Cardiovascular Disease: recent advances and future directions. Clin Chem 2003;49:1785–96.

Tolkning
Verdier over 500 mg/L gir økt risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom. Hvis P-LP(a) er høy, bør behandlingen ta sikte på å redusere eventuelle andre risikofaktorer.  For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Stikkord: