Magnesium (P-Magnesium)

– MgTEST296 logo

NLK-kode
NPU02647

Indikasjoner
Mistanke om magnesiummangel ved malnutrisjon, malabsorpsjon, alkoholisme, tetani- og krampetilstander og uforklarlig hypokalsemi. Mistanke om magnesiumoverskudd (ved nyresvikt).

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
0,71 – 1,08 mmol/L
Referansegrensene er hentet fra Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84. Øvre referansegrense er modifisert i henhold til egne observasjoner.

Tolkning
Hypomagnesemi forekommer ved alvorlig malnutrisjon, malabsorpsjon, og ved kronisk alkoholisme der både redusert inntak og alkoholbetinget økt utskillelse kan ha betydning. Man kan ha magnesiummangel selv om s-magnesium er i referanseområdet. Hypermagnesemi kan sees ved nyresvikt. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: