Magnesium (P-Magnesium)

– MgTEST296 logo

NLK-kode
NPU02647

Indikasjoner
Mistanke om magnesiummangel ved malnutrisjon, malabsorpsjon, alkoholisme, tetani- og krampetilstander og uforklarlig hypokalsemi. Mistanke om magnesiumoverskudd (ved nyresvikt).

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
0,71 – 0,94 mmol/L
Referansegrensene er hentet fra Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64:271-84.

Tolkning
Hypomagnesemi forekommer ved alvorlig malnutrisjon, malabsorpsjon, og ved kronisk alkoholisme der både redusert inntak og alkoholbetinget økt utskillelse kan ha betydning. Man kan ha magnesiummangel selv om s-magnesium er i referanseområdet. Hypermagnesemi kan sees ved nyresvikt. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: