Magnesium (P-Magnesium)

– MgTEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om magnesiummangel ved malnutrisjon, malabsorpsjon, alkoholisme, tetani- og krampetilstander og uforklarlig hypokalsemi. Mistanke om magnesiumoverskudd (ved nyresvikt).

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Voksne:         0,71 – 1,08 mmol/L
0 år – 10 år:  0,59 – 1,03 mmol/L
10 – 17 år:     0,76 – 1,00 mmol/L

Resultater under 0,50 mmol/L og over 2,00 mmol/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Hypomagnesemi forekommer ved alvorlig malnutrisjon, malabsorpsjon, og ved kronisk alkoholisme der både redusert inntak og alkoholbetinget økt utskillelse kan ha betydning. Man kan ha magnesiummangel selv om s-magnesium er i referanseområdet. Hypermagnesemi kan sees ved nyresvikt. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: