Magnesium (U-Magnesium)

Indikasjoner
Utredning av magnesiummangel.

Prøvetaking
2 mL spoturin.

Referanseområde
Ikke etablert.
Utskillelsen av magnesium i urin er svært kostavhengig. – Resultatet vurderes mot estimert område (1,7 – 5,0) mmol/L. U-kreatinin analyseres i samme prøve som mål på urinens konsentrasjonsgrad.

Tolkning
Hvis magnesiummangel skyldes manglende tilførsel, malnutrisjon eller malabsorpsjon, og nyrefunksjonen er normal, sees typisk verdier under 0,4 mmol/L. Ved hypomagnesemi tyder verdier over 0,7 mmol/L på at nyrene taper unormalt mye magnesium. Til å påvise nedsatt magnesium i kroppen, er døgnutskillelsen av magnesium mer presis.

Stikkord: ,