Matpanel (P-IgE matpanel (f1, f2, f3, f4, f13, f14))

– Screening for matvareallergener: f1-eggehvite, f2-melk, f3-torsk, f4-hvete, f13-peanøtt og f14-sojabønner.TEST296 logo

Indikasjoner
Utredning av mistenkt allergi mot eggehvite, melk, torsk, hvete, peanøtt eller soja. Dersom anamnesen peker mot en viss allergikilde, er analyse av det spesifikke allergenet mer sensitiv. Når matvarepanel eller allergenspesifikt IgE er rekvirert,vil det alltid bli gjort total IgE. Ved lav total IgE er det økt sannsynlighet for at allergenspesifikt IgE kan være falskt negativ. Ved forhøyet total IgE, er sensitiviteten for spesifikke allergener høy.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 0,35  kU/L

Tolkning
Positivt resultat (≥ 0,35 k U/L) viser at det er påvist IgE-antistoffer mot et eller flere av allergenene i panelet. Ved positivt panel blir IgE-antistoff mot de spesifikke allergenene som inngår i panelet, bli analysert. Når man måler enkeltallergener i et panel, er følsomheten lavere enn ved spesifikk analyse av de enkelte komponenter.

Stikkord: , , , , , , , , ,