MCV, MCH, MCHC (Ery-MCV, Ery-MCH, Ery-MCHC)

– Erytrocytt-indekser, MCV, MCH, MCHCTEST296 logo

NLK-koder
NPU01944 Ery-MCV
NPU26880 Ery-MCH
NOR05278 Ery-MCHC

Indikasjoner
Utredning av anemi.

Prøvetaking
EDTA-blod.

Referanseområder
MCV:
0 – 30 dgr: 85 –128 fL
1 – 5 mnd: 80 –110 fL
6 mnd–2 år: 70 – 86 fL
3 – 6 år: 73 – 90 fL
7 – 12 år: 77 – 95 fL
>12 år: 82 – 98 fL
MCH:
0 – 30 dgr: 28 – 40 pg
1 – 6 mnd: 25 – 35 pg
7 mnd – 2 år: 23 – 31 pg
3 – 6 år: 24 – 30 pg
7 – 17 år: 25 – 33 pg
> 17 år: 27 – 33 pg
MCHC:
0 – 1 mnd: 29 – 37 g/dL
2 mnd – 2 år: 29 – 36 g/dL
3 – 17 år: 31 – 37 g/dL
>17 år: 32 – 36 g/dL
Referanseområdene for voksne er hentet fra: Nordin G, Mårtensson A, Sworlin B et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell counts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest 2004;64:385–98. For barn: Soldin J et al. Pediatric Ref Intervals. AACC Press 2007, 6th Edition.

Tolkning
MCV øker med ca. 7-8 % i døgnet ved henstand av prøven før analysering. MCHC synker tilsvarende. Jernmangelanemi gir ofte lav MCV og MCH. Ved sekundær anemi ved kronisk inflammasjon, nyresvikt etc. sees lav MCV hos ca 25%. Ved hemolytiske anemier og anemi sekundært til akutt blødning er indeksene oftest normale. Ved anemi pga. kobalamin- eller folatmangel er MCV og MCH forhøyet. Sannsynlighet for kobalamin- og/eller folatmangel øker med økende MCV. Hvis MCV er 130 fL eller høyere, er det nesten sikkert at anemien skyldes kobalamin- og/eller folatmangel. Anemi med MCV i området 100-110 fL skyldes oftest andre tilstander, som alkoholisme, hypotyreose og leversykdom. MCV og MCH er nesten alltid lave ved talassemi, og det er ofte et relativt høyt antall erytrocytter. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , ,