Logo

 

Metylmalonat (P-MMA (Metylmalonsyre))

– MMA, Metylmalonsyre

Indikasjoner
Utredning og oppfølging av kobalaminmangel. Analysen er mest aktuell hos pasienter med kobalaminverdier i serum mellom 100 og 275 pmol/l.

Prøvetaking
Li-Heparin m/gel

Referanseområde
<50 år: <0,28 µmol/L
>50 år: <0,36 µmol/L

Tolkning
Verdier > 0,72 µmol/L anses å være et sikkert kriterium for kobalaminmangel. Kombinert bestemmelse av p-homocystein og s-MMA gir en sensitivitet på nær 100%. Folatmangel eller vitamin B6-mangel gir økt P-Homocystein mens P-MMA er normal. Ved nyresvikt øker P-MMA i moderat grad, og konsentrasjonen er som regel < 0,50 µmol/L hos pasienter med s-kreatinin under 700 µmol/L. P-MMA kan også være forhøyet ved tyreoideasykdom og graviditet. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Eskilstuna og er akkreditert av det svenske akkrediteringsorganet SWEDAC i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189.

 

Stikkord: ,