Rusmiddelanalyser

– Narkotika

Bakgrunn

Urin er egnet til å påvise rusmiddelbruk med en påvisningstid på timer – uker etter eksponering. Analyser i urin er ikke egnet til å indikere påvirkningsgraden. Unilabs formidler bare prøver tatt på medisinsk indikasjon, ikke sanksjonære prøver/prøver som skal brukes rettslig. Urinanalysene utføres først med gruppespesifikke screening-analyser. Om nødvendig kan positive prøver verifiseres med mer avansert analysemetodikk.

Indikasjon
Rusmiddeltesting.

Prøvetakingsrutiner
Prøvehåndteringen utføres etter retningslinjer gitt av Statens helsetilsyn i rundskriv IS-13/2002. Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse. Vanlige måter å manipulere prøven på er å tilsette vann eller stoffer som kan interferere med analysemetoden (for eksempel såpe).
I tillegg til den svenske rekvisisjonen må den norske UNILABS-rekvisisjonen fylles ut. «Rusmiddelanalyse» påføres under «Andre analyser». Den svenske rekvisisjonens U-nummer bør påføres i kommentarfeltet.

Referanseområde
Negativ

Tolkning
Laboratoriet gjør først screeninganalyser på stoffgruppen, som blir besvart som positiv eller negativ. Dersom screeninganalysen er positiv, kan spesifikk bekreftende analyse bli utført med kromatografi/massespektrometri. Man kan da skille mellom de enkelte substansene innenfor hver stoffgruppe.

Analysen utføres av Unilabs, Sverige og er akkreditert av det svenske akkrediteringsorganet SWEDAC i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189.

Stikkord: ,