Rusmiddelanalyser

– Narkotika

Bakgrunn

Urin er egnet til å påvise rusmiddelbruk med en påvisningstid på timer – uker etter eksponering. Analyser i urin er ikke egnet til å indikere påvirkningsgraden. Unilabs formidler bare prøver tatt på medisinsk indikasjon, ikke sanksjonære prøver/prøver som skal brukes rettslig. Urinanalysene utføres først med gruppespesifikke screening-analyser for amfetamin, benzodizepiner, kannabinoider, morfin med analoger (opiater), kokain, buprenorfin og metadon. Positive prøver verifiseres med mer avansert analysemetodikk. Det utføres analyse av kreatinin i alle urinprøver som mottas. Dersom U-kreatinin <2,0 mmol/L kan rusmiddelanalysene bli falskt negative.

Indikasjon
Rusmiddeltesting.

Prøvetakingsrutiner
Prøvehåndteringen utføres etter retningslinjer gitt av Statens helsetilsyn i rundskriv IS-13/2002. Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse. Vanlige måter å manipulere prøven på er å tilsette vann eller stoffer som kan interferere med analysemetoden (for eksempel såpe).

Referanseområde
Negativ.

Tolkning
Laboratoriet gjør først screeninganalyser, som blir besvart som positiv eller negativ. Dersom screeninganalysen er positiv, blir spesifikk bekreftende analyse utført med kromatografi/massespektrometri. Man kan da skille mellom ulike substanser innenfor hver stoffgruppe.

Analysene utføres av Unilabs, Sverige og er akkreditert av det svenske akkrediteringsorganet SWEDAC i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO 15189.

Stikkord: ,