Mycoplasma pneumoniae DNA

IndikasjonTEST296 logo
Mistanke om infeksjon med Mycoplasma pneumoniae.

For mer informasjon om Mycoplasma pneumoniae infeksjoner: LINK smittevernveilederen

PCR er en meget sensitiv og spesifikk analysemetode som anbefales tidlig i sykdomsforløpet. Etter ca 4 uker vil mengden bakterier avta, og dermed reduseres sannsynligheten for påvisning ved hjelp av PCR. Vi anbefaler derfor serologisk undersøkelse etter 4 ukers sykdomsvarighet.

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Nasopharynxsekret er foretrukket

Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel.
_MG_1130

Prøvene må merkes med pasientdata og prøvetakingsdato.

Dersom det er ønskelig å undersøke på flere luftveisagens med PCR er det tilstrekkelig med et prøveglass.

Luftveisviruspakken detekterer; adenovirus, humant metapneumovirus, influensa A og B,  parainfluensa 1-4, rhinovirus, RSV og SARS-CoV-2.

Luftveisbakteriepakken detekterer; Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella holmesii, Chlamydophila pneumoniae og Mycoplasma pneumoniae.

Riktig prøvetaking ved nasopharynx prøver til luftveis PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose/konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager.

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares PÅVIST / Ikke påvist

Stikkord: , , , , ,