Natrium i døgnurin (U-Natrium pr. døgn)

– Na, sodium, U-Natrium/d, døgnurin NatriumTEST296 logo

Indikasjoner
Vurdering av natriuminntak hos pasienter på saltrestriksjon. Natrium-balanse studier.

Prøvetaking
2 mL av en godt blandet døgnurin. Oppgi døgndiurese!
Instruer pasienten om korrekt urinsamling.

Referanseområde
50 – 150 mmol/døgn
Utskillelsen av natrium i døgnurin er svært kostavhengig. Referanseområdet gjelder for voksne.

Tolkning
Døgnurin-natrium er avhengig av tilførselen, P-natrium, nyrefunksjon og binyrebarkfunksjon. Bruk av diuretika ødelegger ikke vurdering av natriuminntak hvis både inntak av natrium og bruk av diuretika er relativt konstant, fordi inntak er lik utskillelse når ny likevekt er inntrådt.

Stikkord: , , ,