Natrium (P-Natrium)

– Na, sodiumTEST296 logo  

Indikasjoner
Alle typer mistenkt forstyrrelse av væskebalansen.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
137 – 145 mmol/L.

Resultater under 120 mmol/L og over 155 mmol/L blir umiddelbart formidlet til rekvirenten eller aktuelle legevakt.

Tolkning
Forhøyet nivå av Na sees ved nedsatt utskillelse av natrium (hjertesvikt, levercirrose, nyresvikt); økt væsketap (osmotisk diurese, diabetes insipidus), natriumtilførsel (intravenøs infusjon), primær aldosteronisme (Conns syndrom) eller Cushings sykdom og ved nedsatt vanntilførsel (hos for eksempel neonatale, eldre, bevisstløse). Lave verdier sees ved brekninger, diarré, peritonitt, ileus, brannskader, behandling med diuretika, diabetes mellitus, Mb Addison, nyresvikt og SIADH (syndrom med oversekresjon av ADH). For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,