Natrium i urin (U-Natrium)

– Na, sodiumTEST296 logo 

Indikasjoner
Utredning av hyponatremi. Utredning av akutt nyresvikt.

Prøvetaking
2 mL urin.

Referanseområde
15 – 200 mmol/L

Tolkning
U-natrium under 20 mmol/L sees ved hyponatremi som er assosiert med redusert effektivt sirkulerende blodvolum (ekstrarenalt tap av natrium, hjertesvikt, cirrhose og nefrotisk syndrom). U-natrium er som regel over 40 mmol/L hvis natriummangel skyldes tap av natrium i urinen, som ved binyrebarksvikt, parenkymale nyresykdommer og nylig bruk av diuretika. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,