Nephropathia epidemica IgM antistoff – Serologi

Musepest, puumalavirus, hantavirus

Indikasjon
Mistanke om Nephropathia epidemica (hantavirus) infeksjon.

Klikk her for mer informasjon om Nephropathia epidemica (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag

Prøvetaking 
Materiale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør for prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med «Påvist» og videresendes referanselaboratorium for konfirmering.
Dersom funnet blir bekreftet av referanselaboratoriet, er det nominativt meldepliktig til MSIS.

Stikkord: , ,