Nephropathia epidemica IgM (hurtigtest) – Serologi

Musepest, puumalavirus, hantavirus

Indikasjon
Indikasjon for undersøkelsen er mistanke om Nephropathia epidemica (hantavirus) infeksjon.

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– symptomer
– smitteeksponering
– 1.sykdomsdag

Prøvetaking 
Materiale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør for prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med fritt  svingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 2 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med «Påvist» og utfyllende kommentar.
Dersom prøven konkluderes med Påvist, er den meldepliktig til MSIS. Unilabs Laboratoriemedisin sender meldeskjema sammen med prøvesvaret til rekvirent. Rekvirent fyller ut meldeskjema og sender til MSIS.

Stikkord: , ,