Østradiol (P-Østradiol)

– 17β-Østradiol, estradiol, E2TEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om sviktende gonadefunksjon. Utredning av infertilitet, amenorré eller postmenopausal blødning. Utredning av gynekomasti og feminisering hos menn.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Follikelfase:     0,07 –  0,53 nmol/L
Midtsyklusfase:  0,23 -1,3 nmol/L
Lutealfase:      0,20 –  0,79 nmol/L
Postmenopause:   < 0,12 nmol/L
Menn: < 0,15 nmol/L
Barn har meget lave konsentrasjoner av østradiol. Forventede verdier for ulike utviklingsgrader (Tanner-stadium) fremkommer på svarrapporten.

Tolkning
Høye verdier sees preovulatorisk og ved graviditet. Hos menn forekommer høye verdier ved leverchirrose. Lave verdier finner man ved amenoré på grunn av ovariell insuffisiens og ved hypofysær eller hypothalamisk svikt, anorexia nevrosa, treningsindusert amenore, betydelig stress, alvorlig sykdom og ved bruk av P-piller. Fulvestrant (Faslodex) gir falske høye verdier. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , ,