Parainfluensa RNA

IndikasjonTEST296 logo
Luftveisinfeksjon, klinisk mistanke om parainfluensainfeksjon.

Se ellers
Respiratorisk syncytialvirus RNA
Influensavirus A + B RNA
Adenovirus – IF

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Nasopharynxsekret er foretrukket
Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel.

_MG_1130

Prøver til direkte påvisning av influensavirus ved hjelp av PCR bør tas innenfor de to første ukene av sykdomsforløpet, og er da meget sensitiv.
Dersom det er ønskelig å undersøke på flere luftveisagens med PCR er det tilstrekkelig med et prøveglass.

Riktig prøvetakning ved nasopharynxprøver til luftveis-PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose / konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager
Utenom sesong kan prøvesvar ta noe lengre tid.

Besvarelse / tolkning
Prøven besvares Positiv / Negativ
Ved positiv parainfluensa angis subtype 1-4.

Stikkord: , , , ,