Parvovirus B19 IgG / IgM antistoff – Serologi

Parvovirus B19

Indikasjon
– Erythema infectiosum (5.barnesykdom)
– Medisinsk hemolytisk anemi
– Polyartritt
– Aplastisk krise
– Spontanabort
– Hydrops fetalis
– Graviditet

Infeksjon av tidligere seropositive mødre har vanligvis ingen effekt på fetusen.

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– symptomer
– 1.sykdomsdag
– graviditet

Prøvetaking 
Materiale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaing for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml
Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med «Påvist» og utfyllende kommentarer.

Stikkord: , ,