Progesteron (P-Progesteron)

TEST296 logo

Indikasjoner
Mistanke om anovulasjon eller lutealsvikt ved utredning av infertilitet og menstruasjonsforstyrrelser.

Prøvetaking

Serumrør med gel.

Referanseområder
Follikkelfase: 0 – 2,9 nmol/L
Lutealfase: 8,4 – 67 nmol/L
Postmenopausalt: 0 – 1,2 nmol/L
Menn: 0 – 4,1 nmol/L
Barn: Forventede verdier for ulike utviklingsgrader (Tanner-stadium) for kvinner under 18 år fremkommer på svarrapporten.

Tolkning
Konsentrasjonen øker i lutealfasen og når et maksimum 6-9 dager etter eggløsningen (6-8 dager før neste menstruasjon), som er det optimale tidspunktet for prøvetaking. Konsentrasjonen øker gradvis i svangerskapet og synker raskt etter fødselen. Verdier over referanseområdet kan påvises i graviditeten og ved ufullstendig placentaavgang. Lave verdier i forventet lutealfase sees ved anovulatoriske sykler og ved dårlig eller manglende corpus luteumfunksjon. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.