Prolaktin (P-Prolaktin)

4– PRL, ProlactinTEST296 logo

Indikasjoner
Gonadeinsuffisiens, både hos menn og kvinner, spesielt ved samtidig galaktorré. Mistanke om patologisk prosess eller funksjonsforstyrrelse i hypothalamus-hypofyseområdet. 

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Prolaktin har ca. dobbelt så høy konsentrasjonen om natten. Pasienten må derfor ha vært våken i minst 2 timer før prøvetakingen. Fysisk og psykisk stress må unngås. Det anbefales at prøven tas fastende, fordi særlig proteininntak kan øke prolaktinnivået. Pga. spontane døgnvariasjoner kan flere prøver være nødvendige.

Referanseområder
Kvinner: 70 – 350 mU/L
Menn:    60 – 260 mU/L
Barn 1 – 16 år: 70 – 380 mU/L

Tolkning
Prolaktin varierer under menstruasjonssyklus med en liten midtsyklisk topp og et høyere nivå i lutealfasen. Patologisk hyperprolaktinemi sees ved prolaktinproduserende hypofyseadenomer og romoppfyllende eller destruktive prosesser i hypothalamus/hypofyse-området, samt ved en rekke andre endokrine og ikke-endokrine tilstander. Hyperprolaktinemi forårsaker nesten alltid forstyrret gonadefunksjon og infertilitet. Hypoprolaktinemi sees ved hypofyseinfarkt. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: ,