Protein, total (P-Protein)

– TotalproteinTEST296 logo

Indikasjoner
Kan være til en viss hjelp i vurdering av hydreringsgrad og ernæringstilstand og ved endringer i høykonsentrert monoklonal komponent (myelomatose, makroglobulinemi). Hjelpeparameter ved s-proteinelektroforese.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Ved fødsel: 47 – 72 g/L
0-12 måneder: 50 – 70 g/L
13-24 måneder: 56 – 75 g/L
>2 år: 62 – 78 g/L

Tolkning
Høye verdier kan sees ved dehydrering, visse autoimmune sykdommer, kroniske infeksjoner og paraproteinemi. Lave verdier kan sees ved overhydrering, uttalt malnutrisjon, malabsorpsjon,  massiv proteinuri mv. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: