Protein i urin og døgnurin (U-Protein, U-Protein pr. døgn)

– Totalprotein (kvantitativ), U-Protein/d, DU-Protein, U-ProteinTEST296 logo 

Indikasjoner
Utredning og kontroll av tilstander med proteinuri, for eksempel nefrotisk syndrom og preeklampsi. Hjelpeparameter ved u-proteinelektroforese.

Prøvetaking
Når det ikke gjøres døgnsamling, bør undersøkelsen gjøres i morgenurin. Svaret gis da ut som konsentrasjon (g/L).
Ved døgnsamling må pasienten instrueres om korrekt samling av døgnurin. Laboratoriet trenger da minst 2 mL godt blandet døgnurin, oppbevart ved 4 °C i samleperioden. Oppgi døgndiurese for å få svaret utgitt som utskilt døgnmengde (g/24 timer).

Referanseområder
U-Protein: < 0,14 g/L
U-Protein pr. døgn: < 0,30 g/24 timer

Tolkning
Prerenal proteinuri med verdier i området 0,15-2 g/døgn kan sees ved ortostatisk proteinuri, feber, hjertesvikt, nyrevenetrombose, nyrevenekompresjon og myelomatose. Renal proteinuri sees ved mange nyrelidelser. Glomerulære skader med verdier i området 0,3-20 g/døgn kan forårsakes av glomerulonefritt, preeklampsi, bindevevssykdommer, amyloidose og myelomnyre. Tubulære proteinurier med verdier i området 0,15-2 g/døgn, kan sees ved kronisk pyelonefritt, cystenyre mv. Postrenal proteinuri, med verdier i området 0,3-1 g/døgn, sees ved infeksjoner i urinveiene. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysene og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , ,