Proteinelektroforese i serum (P-Proteinelektroforese)

– Serumelektroforese, elektroforese, M-komponentundersøkelse

Indikasjoner
Diagnostikk og oppfølging av myelomatose og Waldenstrøms sykdom. Kontroll av pasienter med kjente monoklonale komponenter i serum. Utredning av høy SR og høy P-Protein (>90 g/L).

Prøvetaking
Serumrør med gel.
Klinisk problemstilling må være angitt på rekvisisjonen

Referanseområde
Tekstet besvarelse fra laboratorielege.

Tolkning
Akuttfasemønster (aktiv prosess) har nedsatt albumin og økt alfa1 og alfa2. Beta1 kan variere. Akuttfasemønster sees ved inflammasjoner. Aktiv prosess med immunrespons har samtidig økt gamma-fraksjon som tegn på humoral immunrespons. Polyklonal gammaglobulinøkning (immunrespons) sees ved kroniske inflammasjoner. Oligoklonal gammaglobulinøkning (to eller flere topper i gammafraksjonen med lav konsentrasjon) kan sees ved akutte eller  subakutte inflammasjoner.
Monoklonal komponent (M-komponent) sees oftest som et skarpt avgrenset bånd/topp. Funnet kan tale for myelomatose eller Waldenstrøms sykdom. Vanligst sees M-komponent ved såkalt MGUS (monoclonal gammopathy of undetermined significance). Hvis pasienten ikke har andre tegn til lymfoproliferativ sykdom, symptomer eller tegn til vevs- eller organskade, er det som regel tilstrekkelig å kontrollere funnet en gang per år. Pasienter med MGUS har en risiko for å utvikle myelomatose, Waldenstrøms sykdom, amyloidose eller annen lymfoproliferativ sykdom på i størrelsesorden 1 % pr. år.