Proteinelektroforese i urin (U-Proteinelektroforese)

– Urinelektroforese

Indikasjoner
Påvisning av Bence Jones proteinuri ved myelomatose, spesielt ved «light chain disease». Måling av monoklonale frie lette immunglobulinkjeder i serum er et velegnet alternativ. Kontroll av pasienter med myelomatose, spesielt ved lettkjedesykdom. Utredning av proteinuri av ukjent årsak.

Prøvetaking
Ca. 8 mL urin (helst morgenurin). Klinisk problemstilling bør angis.

Referanseområde
Tekstet besvarelse.

Tolkning
Analysen brukes primært til påvisning av Bence Jones protein, monoklonale, frie, lette immunglobulinkjeder. U-proteinelektroforese kan ellers være til hjelp ved utredning av proteinuri av ukjent årsak. Ved rekvirering av proteinelektroforese i urin blir det samtidig utført kvantitering av totalprotein og albumin i urinen. U-proteinelektroforese bedømmes og kommenteres av laboratorielege.  Ved utredning av proteinuri uten kjent årsak vil en kunne skille mellom glomerulær og tubulær proteinuri.