PSA (P-PSA)

– Prostata-spesifikt antigenTEST296 logo

Indikasjoner
Kontroll av pasienter med kjent cancer prostatae. Diagnostikk ved klinisk mistanke om cancer prostatae. Utredning av pasienter med påviste skjelettmetastaser av ukjent opphav.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområder
Menn 0 – 49 år:  0 – 2,5 µg/L
50 – 59 år: 0 – 3,5 µg/L
≥ 60 år: 0 – 4,0 µg/L

Tolkning
Høy s-PSA kan sees etter grundig rektal eksplorasjon (litt forhøyet hos noen få pasienter), prostatamassasje, prostatabiopsi, cystoskopi, kateterisering av urinblære og transurethral reseksjon av prostata. Verdier over 40 µg/L indikerer cancer med stor sannsynlighet hvis akutt prostatitt kan utelukkes. Ved verdier over 100 µg/L er fjernmetastaser sannsynlig. P-PSA kan også være forhøyet ved benign prostatahyperplasi, prostatitt, prostatainfarkt og akutt urinretensjon. Hvis pasienten er behandlet med radikal prostatektomi, vil påvisbare mengder av PSA i serum 3 uker etter inngrepet tyde på gjenværende prostatavev eller gjenværende cancer. Hos pasienter med påviste skjelettmetastaser av ukjent opphav, vil en tydelig forhøyet s-PSA indikere cancer prostatae som årsak til metastasene. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

 

Stikkord: