PTH (P-PTH)

– Paratyreoideahormon, paratyrin, parathormon, immunoreaktivt PTH, intakt-PTH, hPTH, (1–84)-PTHTEST296 logo

Indikasjoner
Differensialdiagnostisk ved hyper- og hypokalsemi. Kontroll av pasienter med kronisk nyresvikt.

Prøvetaking
EDTA-plasma gelrør.

Referanseområde
Kvinner og menn:
1,5 – 8,5 pmol/L

Tolkning
PTH diskriminerer godt mellom pasienter med primær hyperparatyreoidisme og pasienter med hyperkalsemi av andre årsaker. Måleresultatene må alltid vurderes i forhold til kalsiumkonsentrasjonen i serum. Ved primær hyperparatyreoidisme finnes hyperkalsemi og forhøyede PTH-verdier. Behandling med litium øker PTH-konsentrasjonen i serum.
Ved hyperkalsemi i forbindelse med malign sykdom finner man PTH-verdier under eller i nedre del av referanseområdet. Ved hypoparatyreoidisme påvises lave PTH-verdier og hypokalsemi. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , , , ,