Retikulocytter (B-Retikulocytter)


TEST296 logo

Indikasjoner
Vurdering av erytropoetisk aktivitet i forbindelse med utredning og behandling av anemier. Kontroll av erytropoietinbehandling ved nyresvikt.  

Prøvetaking
EDTA-blod.

Referanseområde
30 – 100 • 10^9/L

Tolkning
Retikulocyttallet avspeiler den effektive erytropoiesen. Høye verdier sees ved økt erytropoiese, for eksempel ved anemi pga. blødning eller hemolyse, og som normal respons på behandling av mangelanemier. Lave verdier indikerer nedsatt effektiv erytropoiese. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.