Revmatoid faktor (P-Revmatoid faktor (IgM))

– RF, RA lateks test, Waalers testTEST296 logo

Indikasjoner
Analysen være til hjelp ved differensialdiagnostikk og prognostisering hos pasienter med artritt, som en tilleggsanalyse til anti-CCP.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
< 25 • 10^3 IU/L

Tolkning
Forhøyede verdier sees hos ca. 60-80% av pasienter med revmatoid artritt eller primært Sjögren-syndrom, hos omkring 20% av pasienter med systemisk lupus erythematosus, men hos mindre enn 5% av pasienter med Mb. Bekhterev, juvenil revmatoid artritt, psoriatrisk artropati, reaktiv artritt, artrose og Mb. Reiter. Positiv test kan ellers forekomme ved en rekke ikke revmatoide tilstander.

Stikkord: , ,