Respiratorisk syncytialvirus RNA

IndikasjonTEST296 logo
Gir infeksjon i øvre og nedre luftveier i alle aldersgrupper.
Små barn, immunkompromitterte, eldre eller lungesyke pasienter blir alvorligst syke.

For mer informasjon om RSV-infeksjoner se: Smittevernveilederen, FHI

Se ellers
Influensavirus A + B RNA
Parainfluensa RNA                                                                                                    Metapneumovirus                                                                                                                 Adenovirus DNA

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag.

Prøvetaking
Prøvemateriale
– Nasopharynxsekret er foretrukket.

Prøvetakingsutstyr
– Copan® UTM-RT virus transportmedium m/tynn prøvetakingspensel.

_MG_1130
Dersom det er ønskelig å undersøke på flere luftveisagens med PCR, er det tilstrekkelig med et prøveglass.

Riktig prøvetakning ved nasopharynxprøver til luftveis-PCR: Se instruksjonsvideo.

Oppbevaring og forsendelse
Prøven pakkes i transporthylse og ferdig merket prøvepose / konvolutt.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 4 dager

Besvarelse / tolkning
Prøvene besvares Positiv / Negativ for RS-virus.

Stikkord: , , , , , ,