Rubella IgG antistoff – Serologi

Indikasjon
Utredning av immunstatus hos personer som ikke er fullvaksinert eller er usikre om immunstatus.

Ved mistanke om aktuell infeksjon vil laboratoriet videresende prøven til referanselaboratoriet ved FHI for Rubella IgM analyse.

Klikk her for mer informasjon om Rubella (røde hunder) (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger, graviditet, vaksinasjonsstatus

Prøvetaking 
Materiale:
Serum

Prøvetakingsutstyr:
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse:
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom oppbevaring over natt før forsendelse, settes prøven i kjøleskap .
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist» og kommentar.
Positive prøver besvares med «Påvist» og kommentar.

Stikkord: ,