Rubella immunstatus (IgG antistoff) – Serologi

TEST296 logo

Indikasjon
Immunstatus

Det anbefales ikke lenger generell testing av personer som vet at de har fått to doser vaksine mot rubella (oftest i form av MMR-vaksine). Personer som vet at de har fått en vaksinedose, anbefales en dose MMR-vaksine uten forutgående testing. Personer som ikke er vaksinert eller er usikre, bør få målt antistoff og eventuelt få vaksine. For kvinner vil det beste være å få gjort dette før første svangerskap.

Klikk her for mer informasjon om Rubella (røde hunder) (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Graviditet, vaksinasjonsstatus

Prøvetaking 
Materiale:
Serum

Prøvetakingsutstyr:
Gelrør. Vakumrør til prøvetaking for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og forsendelse:
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom oppbevaring over natt før forsendelse, settes prøven i kjøleskap .
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist» og kommentar.
Positive prøver besvares med «Påvist» og kommentar.

Stikkord: ,