Selen (P-Selen)

 

– Se

Indikasjoner
Mistanke om selenmangel ved langvarig underernæring, muskel eller hjertesykdom eller andre tilstander med uklar etiologi. Mistanke om selenforgiftning.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
0,60-1,80 µmol/L

Tolkning
Lave verdier kan sees ved langvarig underernæring eller langvarig selenfattig kosthold. Høye verdier kan sees ved høyt inntak av selen og selenforgiftning. Plasma-selen blir lavere ved akuttfasereaksjoner. Selenmangel er assosiert med nedsatt immunforsvar. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs, Lab. medisin, Madrid. Laboratoriet er sertifisert i henhold til ISO 9001 av Bureau Veritas, Spania. Analysen er ikke akkreditert.

 

Stikkord: