Senkningsreaksjon (B-SR)

– SR, senkning, sedimentasjonsreaksjon, erytrocytters senkningsreaksjon, ESR

Indikasjoner
Diagnostikk ved mistanke om arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica. Kontroll av inflammatoriske tilstander som: Arteritis temporalis, polymyalgia rheumatica, reumatoid artVacuette Senkningsrør, man.avlesning 2,9ritt. Kontroll av Hodgkins sykdom.

Prøvetaking
Ved Unilabs Laboratoriemedisin AS sine prøvetakingsstasjoner brukes ferdige kombinerte prøvetakingsrør/senkningsrør med natriumcitrat fra Vacuette.

Referanseområder
Kvinner < 50 år: 1 – 24 mm
Kvinner ≥ 50 år: 2 – 32 mm
Menn:   < 50 år: 1 – 15 mm
Menn:   ≥ 50 år: 2- 22 mm

Tolkning
SR er en uspesifikk markør som øker ved mange tilstander med inflammatorisk aktivitet. Anemi gir også økt SR, men sjelden særlig høye verdier (<30 mm/time). SR har fortsatt verdi ved arteritis temporalis/polymyalgia rheumatica, rheumatoid artritt, systemisk lupus erythematosus, Hodgkins lymfom og langvarige/kroniske infeksjoner. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Stikkord: , , , ,