Sink (P-Sink)

 

– Zn

Indikasjoner
Mistanke om sinkmangel, f.eks. ved dårlig sårtilheling, brannskader, nedsatt smakssans, malnutrisjon, malabsorpsjon, redusert vekst hos barn og unge. Mistanke om acrodermatitis enteropathica.  Mistanke om sinkforgiftning.

Prøvetaking
Serumrør med gel.

Referanseområde
9,0- 19,0 µmol/L

Tolkning
Ved akuttfasereaksjon blir  P-Sink nedsatt. Lave verdier kan være uttrykk for sinkmangel. Sinkmangel kan også forekomme uten at serum sink er nedsatt. Høye verdier kan skyldes unormal eksponering eller forgiftning. Hemolyse gir falsk forhøyet resultat fordi sink-konsentrasjonen i erytrocytter er ca. 10 ganger høyere enn i plasma. Falskt høye verdier kan også skyldes forurensing, f. eks. ved bruk av feil prøvetakingsutstyr. For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.

Analysen utføres av Unilabs,  Lab. medisin, Madrid. Laboratoriet er sertifisert i henhold til ISO 9001 av Bureau Veritas, Spania. Analysen er ikke akkreditert.

Stikkord: