Svartider

Prøver analysert internt: 1-2 dager
Prøver analysert av eksterne laboratorier: 7-14 dager