Treponema pallidum (syfilis) total antistoff – Serologi

Indikasjon
Ved mistanke om aktuell eller tidligere gjennomgått syfilis infeksjon, gravidscreening, screening av risikogrupper, smittetesting ved donasjon av celler og vev (IVF).

Klikk her for mer informasjon om syfilis (Smittevernveilederen, FHI)

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og mulig smittetidspunkt, graviditet, smittetesting ved donasjon av celler og vev (IVF)

Prøvetaking 
Materiale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaing for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 analyser

Oppbevaring og forsendelse:
 Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».

For 1.gangs reaktive prøver har laboratoriet følgende rutine:
Prøven besvares med «Reaktiv» og kommenteres. Det bes om ny prøve for å utelukke prøveforbytting. Laboratoriets lege kontakter rekvirent pr telefon. Prøven sendes referanselaboratorium for supplerende analyser. Dette for å utelukke falsk reaktive resultater eller for å skille mellom aktuell eller tidligere gjennomgått syfilis infeksjon. Når svar foreligger fra referanselaboratoriet, sendes endelig prøvesvar. Rekvirenten vil også få direkte svar fra referanselaboratoriet.

Bekreftet påvisning av Treponema pallidum er nominativt meldepliktig til MSIS.

Stikkord: ,