Treponema pallidum (syfilis) total antistoff – Serologi

Treponema pallidumTEST296 logo

Indikasjon
Undersøkelse av pasientprøver gjøres ved mistanke om syfilis, aktuell eller tidligere gjennomgått sykdom. Benyttes også ved screening av gravide og innvandrere.
Smittetesting ved donasjon av celler og vev

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– Risikoatferd
– Graviditet
– Innvandrer
– Tidligere innsendt prøve
– Dato for mulig smitte, hvis kjent.
-Smittetesting ved donasjon av celler og vev (IVF)

Prøvetaking 
Materiale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaing for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 analyser

Oppbevaring og forsendelse:
 Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 3 dager.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».

Positive prøver besvares med «Påvist» og utfyllende kommentarer. Laboratoriets lege kontakter rekvirenten pr telefon.