TBE IgG / IgM antistoff – Serologi

Tick borne encephalitis, skogflåttencefalitt

Indikasjon
Mistanke om virusencefalitt.
Se ellers:
Borrelia IgG / IgM antistoff
Anaplasma IgG antistoff

Kliniske opplysninger
Aktuelle kliniske opplysninger som må følge prøven kan være;
– kjent flåttbitt med evt. tidsangivelse
– symptomer
– 1.sykdomsdag
– vaksinasjon
– reiseaktivitet

Prøvetaking 
Materiale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaing for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
1 – 5 dager

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med «Påvist» og utfyllende kommentarer.

Stikkord: ,