TBE IgG / IgM antistoff – Serologi

Tick borne encephalitis, skogflåttencefalitt

Indikasjon
Mistanke om virusencefalitt.

Klikk her for mer informasjon om Skogflåttencefalitt (TBE-virusinfeksjoner), (Smittevernveilederen, FHI)

Se ellers:
Borrelia IgG / IgM antistoff
Anaplasma IgG antistoff

Kliniske opplysninger
Relevante kliniske opplysninger og 1. sykdomsdag, flåttbitt, opplysninger om TBE vaksinasjon

Prøvetaking 
Materiale
Serum

Prøvetakingsutstyr
Gelrør. Vakumrør til prøvetaing for serumanalyser. Kun for legekontor med frittsvingende sentrifuge.
Gelrør 5ml

Sentrifugeres. 1 glass er nok til 6 undersøkelser.

Oppbevaring og  forsendelse
Pakkes i transporthylse og ferdig merket konvolutt/prøvepose.
Prøven kan oppbevares i romtemperatur, men dersom den oppbevares over natt før forsendelse, anbefales kjøleskap.
Anbefalt transporttid: Sendes laboratoriet så fort som mulig.

Svartid
Analysen utføres en gang i uken.

Besvarelse / tolkning
Negative prøver besvares med «Ikke påvist».
Positive prøver besvares med «Påvist» og kommentar

Stikkord: , , ,