Testosteron (P-Testosteron)


TEST296 logo

Indikasjoner
Utredning av viriliserende tilstand hos kvinner, hirsutisme,  menstruasjonsforstyrrelser og infertilitet. Mistanke om sviktende gonadefunksjon (impotens og infertilitet) hos menn. 

Prøvetaking
Serumrør med gel.
På grunn av døgnvariasjon bør prøven tas om morgenen (særlig for menn).

Referanseområder
Kvinner: <1,9 nmol/L
Menn: 4,6 – 29 nmol/L

Tolkning
I plasma transporteres testosteron bundet til seksualhormonbindende globulin, SHBG (ca 65 %), løsere bundet til albumin (ca 33%) og fritt (1-2%). Testosteron bør vurderes sammen med samtidig målt SHBG, fordi en rekke tilstander påvirker SHBG-konsentrasjonen og dermed totalkonsentrasjonen av testosteron. Endringer i SHBG-konsentrasjonen påvirker konsentrasjonen av fritt testosteron. Se «Fri testosteron indeks.» For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.