Testosteron (P-Testosteron)


TEST296 logo

Indikasjoner
Utredning av viriliserende tilstand hos kvinner, hirsutisme,  menstruasjonsforstyrrelser og infertilitet. Mistanke om sviktende gonadefunksjon (impotens og infertilitet) hos menn.
Det er ikke anbefalt å måle testosteron på menn uten symptomer eller tegn på testikkelsvikt.  

Prøvetaking
Serumrør med gel.
På grunn av døgnvariasjon bør prøven tas om morgenen (særlig for menn).

Referanseområder
Kvinner:
2 – 10 år: <0,41 nmol/L
11 – 15 år: <0,96 nmol/L
16 – 20 år: 0,41 – 1,5 nmol/L
>20 år: <1,3 nmol/L
Menn:
2 – 10 år: <0,36 nmol/L
11 – 13 år: <20 nmol/L
14 – 15 år: 0,31– 26 nmol/L
16 – 20 år: 7,9 – 25 nmol/L
>20 år: 6,5– 25 nmol/L

Tolkning
I plasma transporteres testosteron bundet til seksualhormonbindende globulin, SHBG (ca 65 %), løsere bundet til albumin (ca 33%) og fritt (1-2%). Testosteron bør vurderes sammen med samtidig målt SHBG, fordi en rekke tilstander påvirker SHBG-konsentrasjonen og dermed totalkonsentrasjonen av testosteron. Endringer i SHBG-konsentrasjonen påvirker konsentrasjonen av fritt testosteron. Se «Fri testosteron indeks.» For mer utfyllende beskrivelse av bakgrunn for analysen og tolkning, vises til Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.